วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:20 น.
    EGCO ได้ใบอนุญาตนำเข้า LNG 2 แสนตันขยายธุรกิจเชื้อเพลิง (ที่มา: ทันหุ้น)
          EGCO เผยได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG ในปริมาณสูงสุด 200,380 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มเอ็กโกทั้ง 3 แห่ง ระบุเป็นโอกาสขยายการลงทุนธุรกิจเชื้อเพลิงในอนาคต

23/7/2021 09:20