สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : เรียนเทคนิค พิชิตการสร้างโรบอท : หลักสูตรสร้างโรบอทผ่าน MQL4 (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
  วิทยากร : คุณกฤติณัฐ พันธุวิชิต - นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
  เวลา : 09:00 - 16:00
  วันที่ : 25 สิงหาคม 2562
  สถานที่อบรม : ห้องประชุม Lotus ชั้น 11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่นั่งคงเหลือ : 6
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก