สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : [Workshop] เทรด TFEX ง่ายๆ เพียงคลิ๊กเดียวด้วย Phillip MT4
  วิทยากร : คุณศรัณย์ ราชนิธยากร
  เวลา : 14:00 - 17:00
  วันที่ : 21 สิงหาคม 2562
  สถานที่อบรม : อาคารวรวัฒน์ ห้องประชุม Lotus ชั้น 11
  ที่นั่งคงเหลือ : 9
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก