สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : เปิดเทคนิค พิชิตการลงทุน SET50 และหุ้นเด่น Block Trade ใน 3Q
  วิทยากร : คุณชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ - ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, คุณณัฐพล ศรีเคลือบ และ คุณศรัณย์ ราชนิธยากร - ฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 17 สิงหาคม 2562
  สถานที่อบรม : อาคารวรวัฒน์ ห้องประชุม Lotus ชั้น 11
  ที่นั่งคงเหลือ : 8
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก