สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : ผันผวนก็เทรดได้กับทองคำต่างประเทศ
  วิทยากร : อนันท์ ถาวรอุปกรณ์
  เวลา : 18:00 - 20:00
  วันที่ : 27 สิงหาคม 2562
  สถานที่อบรม : Lotus Room ชั้น11 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป
  ที่นั่งคงเหลือ : 9
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก