สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : "ก้าวแรกสู่การลงทุน กับหุ้นเเละกองทุนรวม" (จังหวัดชลบุรี)
  วิทยากร : คุณกวิสรา บัวแก้ว และ คุณพรรณวดี คำภูษา
  เวลา : 10:00 - 16:00
  วันที่ : 14 กันยายน 2562
  สถานที่อบรม : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  ที่นั่งคงเหลือ : 10
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก