สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : ลงทุน SET50 + หุ้น Block Trade ง่ายๆ ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค
  วิทยากร : คุณณัฐพล ศรีเคลือบ และ คุณสุเทพ ลอยชื่น
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 14 กันยายน 2562
  สถานที่อบรม : บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้องสัมมนา Lotus Room ถนนสีลม , สีลม กรุงเทพฯ 10500
  ที่นั่งคงเหลือ : 5
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก