สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : (Workshop) ลงทุนหุ้นปันผล หวังผลตอบแทนที่ยั่งยืน (มีค่าใช้จ่ายในการอบอรม)
  วิทยากร : คุณธีรดา ชาญยิ่งยงค์ และ คุณธนพล นิมิตตานนท์
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 28 กันยายน 2562
  สถานที่อบรม : ห้องประชุม Orchid ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์
  ที่นั่งคงเหลือ : 0
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก