สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : ถ้า TFEX มันขึ้นยาก ลอง (long) CME บ้างก็ได้
  วิทยากร : คุณกัปตัน มากกุญชร
  เวลา : 18:00 - 20:00
  วันที่ : 23 กันยายน 2562
  สถานที่อบรม : ห้องประชุม Orchid ชั้น 11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่นั่งคงเหลือ : 10
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก