สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : POEMS 2.0 & E-fin stock pick up
  วิทยากร : คุณชัยพรรษ ขันทำ
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 26 กันยายน 2563
  สถานที่อบรม : บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ห้องประชุม Lotus ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์
  ที่นั่งคงเหลือ : 11
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก