กันยายน 2019
หัวข้ออบรม อบรมครั้งที่ วันที่อบรม เวลา จำนวนที่นั่ง จำนวนที่สมัคร สถานที่อบรม วิทยากร
เริ่มต้นลงทุนหุ้น US ในหัวข้อ “พลังงานหมุนเวียน ทางเลือกใหม่แห่งอนาคต”
02 กันยายน 2562 15:00 - 16:30 30 22 ห้อง Orchid ชั้น 11 คุณฐนนท์ สกุลชัยแก้ว
Trade TFEX สไตล์ Prop Trade เปิดประสบการณ์กว่า 10 ปีในการ Trade TFEX

13 กันยายน 2562 14:00 - 16:00 5 5 ห้องประชุม Tulip ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณยิ่งยงค์ รังสีอโณทัย
ลงทุน SET50 + หุ้น Block Trade ง่ายๆ ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค
14 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 30 25 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้องสัมมนา Lotus Room ถนนสีลม , สีลม กรุงเทพฯ 10500 คุณณัฐพล ศรีเคลือบ และ คุณสุเทพ ลอยชื่น
"ก้าวแรกสู่การลงทุน กับหุ้นเเละกองทุนรวม" (จังหวัดชลบุรี)
14 กันยายน 2562 10:00 - 16:00 20 8 บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี คุณกวิสรา บัวแก้ว และ คุณพรรณวดี คำภูษา
ถ้า TFEX มันขึ้นยาก ลอง (long) CME บ้างก็ได้
23 กันยายน 2562 18:00 - 20:00 20 5 ห้องประชุม Orchid ชั้น 11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกัปตัน มากกุญชร
Trade TFEX สไตล์ Prop Trade เปิดประสบการณ์กว่า 10 ปีในการ Trade TFEX
27 กันยายน 2562 14:30 - 16:30 10 1 ห้องประชุม Orchid บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 คุณยิ่งยงค์ รังสีอโณทัย
(Workshop) ลงทุนหุ้นปันผล หวังผลตอบแทนที่ยั่งยืน (มีค่าใช้จ่ายในการอบอรม)
28 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 20 11 ห้องประชุม Orchid ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณธีรดา ชาญยิ่งยงค์ และ คุณธนพล นิมิตตานนท์
“ความเสี่ยงในการลงทุน” เลี่ยงไม่ได้ แต่ลดได้ ผ่านการกระจายการลงทุนไปกับ Global Asset Allocation ด้วย ETFs ตลาดสหรัฐฯ
30 กันยายน 2562 15:00 - 16:30 30 0 Orchid Room ชั้น11 บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ คุณกานต์เดช สงเขียว