วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 10:53 น.
    แจ้งปัญหาการใช้งานเมนู Research
          เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ในขณะนี้เมนู Research บน Application "POEMS Mobile" ทั้ง IOS และ Android ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
 ทางบริษัทกำลังดำเนินการแก้ไข จะสามารถใช้งานได้เวลา 13.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

23/5/2019 10:53