วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 17:04 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.23.0
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.23.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Add Tab Research login page
- Add Menu E-Document Setting

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

30/5/2019 17:04