วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:23 น.
    แจ้งปัญหาการใช้งานเมนู Portfolio
          เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ในขณะนี้เมนู Portfolio  บน  POEMS 2.0 และ Application "POEMS Mobile" ทั้ง IOS และ Android ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ทางบริษัทกำลังดำเนินการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

7/6/2019 09:23