วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 11:00 น.
    ลูกค้าฟิลลิป ใช้บริการ Multi-Bank ได้แล้ววันนี้!
          ลูกค้าฟิลลิป ใช้บริการ Multi-Bank ได้แล้ววันนี้!

ลูกค้าสามารถมีธนาคารเพื่อรับเงินได้มากกว่า 1 ธนาคาร โดยกำหนดธนาคารหลักและธนาคารสำรองได้
ธนาคารหลักที่ลูกค้ากำหนด จะเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินค่าขายและตัด ATS3/7/2019 11:00