วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 18:40 น.
    แจ้ง Update POEMS 2.0 เวอร์ชั่น 2.25.0.1 เพิ่มฟังก์ชั่น Forgot User ID
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update POEMS 2.0 เวอร์ชั่น 2.25.0.1
โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- เพิ่มฟังก์ชั่น Forgot User ID ที่หน้า Login
โดยเลือก Forgot User ID >> กรอกเลขที่บัตรประชาชน >> กรอก CAPTCHA >> กด Submit >> จากนั้นจะแสดงข้อมูล User ID

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

7/8/2019 18:40