วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 17:07 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.24.1
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.24.1 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
1. เพิ่มฟังก์ชั่น Forgot User ID ที่หน้า Login
เลือก Forgot User ID >> กรอกเลขที่บัตรประชาชน >> กรอก CAPTCHA >> กด Submit >> จากนั้นจะแสดงข้อมูล User ID

2. เพิ่มข้อมูล Big Lot ที่หน้า Price
เลือก Price >> Summary

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

8/8/2019 17:07