วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 08:39 น.
    หุ้นสามัญของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มกราคม 2565
         
หุ้นสามัญของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มกราคม 2565

ชื่อบริษัท : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (TKC)
ราคา IPO (บาท) : 18.00
ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) (2) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ในลักษณะรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (Service and MA) และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

14/1/2022 08:39