PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
03/08/2021
โพล ส.อ.ท.ชี้ทยอยลดจ้างงาน! ฉุดกำลังผลิตอุตสาหกรรมระส่ำ (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจ "ปัญหาแรงงานในภาวะโควิด-19" ผ่านการสำรวจผู้บริหาร 166 คน ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมว่าส่วนใหญ่มองว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทั้งการแพร่ระบาดในโรงงาน, การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง โดยโรงงานบางส่วนต้องลดกำลังการผลิตลง 30% คิดเป็น 45.2% ของผู้ตอบแบบสอบถาม โรงงานที่ไม่ได้รับผลกระทบ 26.5% โรงงานที่กำลังการผลิตลดลง 30-50% คิดเป็น 20.5% โรงงานที่กำลังการผลิตลดลงมากกว่า 50% คิดเป็น 7.8%
<< ย้อนกลับ