PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
04/08/2021
BIZ กดปุ่มเปิดแผนกกัญชาต่อยอดรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (ที่มา: ทันหุ้น)

BIZ กดปุ่มเปิดแผนกกัญชาทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มุ่งหวังต่อยอดการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสี และเคมีบำบัด ควบคู่กับการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วย และเพิ่มการเติบโตให้กับโรงพยาบาล
<< ย้อนกลับ