PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
13/08/2021
เหล็ก-อะลูมิเนียมหนาว อียูปรับเกณฑ์คาร์บอน (ที่มา: เดลินิวส์)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมยุโรป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อรับมือกรณีสหภาพยุโรป (อียู) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อน โดยหากอียูเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับในต้นปี 66
<< ย้อนกลับ