PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
24/08/2021
WHAUP ครึ่งหลังโตยอดใช้น้ำพุ่ง อานิสงส์ GULF จ่อ COD โรงไฟฟ้า GSRC หน่วย 2(ที่มา: ข่าวหุ้น)

“WHAUP” แย้มผลงานครึ่งปีหลังโต อานิสงส์โครงการโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตที่ 2 ของ GULF จ่อ COD ในไตรมาส 4/64 หนุนปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปเตรียม COD เพิ่มอีก 17 MW ในปีนี้ นอกจากนี้เล็งเซ็นสัญญา PPA โซลาร์รูฟท็อปเพิ่มอีก 30 MW ภายในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้
<< ย้อนกลับ