PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
25/08/2021
ครม.อนุมัติเลื่อนจ่ายภาษี-งดค่าปรับ ลดภาระประชาชนช่วงโควิด-คงแวต 7% ต่อ 2 ปี(ที่มา: ไทยรัฐ)

ครม.อนุมัติขยายเวลายื่นแบบภาษี งดหรือลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า แถมค่าปรับทางอาญาเหลือต่ำสุดบาทเดียว หวังช่วยชะลอการจ่ายเงินของประชาชนและผู้ประกอบการออกไปอีกระยะ ช่วยให้มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ 181,221 ล้านบาท พร้อมต่อเวลาเก็บแวต 7% ไปอีก 2 ปี พร้อมอนุมัติเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3,587 ล้านบาท
<< ย้อนกลับ