PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
31/08/2021
ครม.เคาะแผนอี-คอมเมิร์ซ สร้างรายได้ 5.35 ล้านล้านในปี65 (ที่มา: แนวหน้า)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำหนดแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออี-คอมเมิร์ซอย่างเป็นรูปธรรม โดยรองรับการก้าวเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยอี-คอมเมิร์ซมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในโลกที่มุ่งสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน
<< ย้อนกลับ