PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
08/09/2021
สรท.ฝันส่งออกกระฉูด! (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศผู้นำเข้าสินค้าจากไทย เช่น สหรัฐฯ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 53% ของจำนวนประชากรทั้งหมด, สหภาพยุโรป 60.1%, จีน 63.5% ญี่ปุ่น 47.2% ซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาตามปกติ และทำให้เศรษฐกิจฟื้น ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย ดังนั้น สรท.จึงได้ปรับเป้าหมายมูลค่าการส่งออกในปี 64 ใหม่ เป็นคาดขยายตัวได้ 10-12% จากเดิมคาด 6-7%
<< ย้อนกลับ