PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
05/10/2021
คลังสั่งพิโกฯ ลดค่าทวงหนี้ เหลือ 50 บาทช่วยรายย่อย ผนึกตำรวจบี้เจ้าหนี้เถื่อน(ที่มา: เดลินิวส์)

นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สศค. ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 3) ปรับลดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าทวงหนี้ลดลงจากรายละ 80 บาทต่อเดือน เหลือ 50 บาทต่อเดือน
<< ย้อนกลับ