PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
15/10/2021
THAI สยายปีกเต็มรูปแบบ 36 เส้นทาง รับเปิดประเทศ (ที่มา: แนวหน้า)

นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 นั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทาง รวมทั้งรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น
<< ย้อนกลับ