PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
21/10/2021
ธปท.จ่อออกมาตรการใหม่ คาดผ่อนปรนแอลทีวีเพิ่ม (ที่มา: เดลินิวส์)

รายงานข่าวจากสถาบันการเงิน กล่าวว่า ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมเปิดมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่ได้ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นมาตรการใด แต่คาดว่าจะเป็นมาตรการผ่อนปรนแอลทีวีเพิ่มเติมกระตุ้นกำลังซื้อมากขึ้น และอาจมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มด้วย หลังจากกระทรวงการคลังได้มีมาตรการทางการคลังในการเติมเงินให้ประชาชนเพิ่มเติม 4 โครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ, คนละครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้
<< ย้อนกลับ