PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
10/06/2015
PTT: จำหน่ายเงินลงทุนใน PT Mitra Aneka Rezeki(ที่มา: SET)

 
  • คณะกรรมการ PTT อนุมัติขายเงินลงทุนทั้งหมด 95% ใน PT Mitra Aneka Rezeki(PT.MAR) ให้แก่ Harvey Bay Overseas Ltd.โดยการซื้อขายหุ้น โอนหนี้และเงินลงทุนล่วงหน้า แล้วเสร็จใน 9 มิ.ย.58
  • สำหรับมูลค่าที่ขาย PT.MAR รวมราว 35 ล้านเหรียญเทียบกับมูลค่าทางบัญชีณ สิ้น 8 มิ.ย.58 อยู่ที่ราว 43.8 ล้านเหรียญ ทางฝ่ายฝ่ายจึงคาดจะบันึกผลขาดทุนจากส่วนต่างดังกล่าว ทางฝ่ายจึงปรับประมาณการของปี 58 ลงเล็กน้อยจากเดิม 96,867 ล้านบาทมาเป็น 96,659 ล้านบาท
  • ทางฝ่ายคงคำแนะนำ “ซื้อ”โดยมีราคาพื้นฐานอิง P/E 12 เท่าที่ 406 บาท(จากเดิม 407 บาท)
<< ย้อนกลับ