PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
12/06/2015
เอ็มเอไอแชมป์ตลาดเล็กเออีซี (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ)


ตลาดเอ็มเอไอโชว์ตัวเลขการเติบโตสูงสุด ในอาเซียนของตลาดขนาดเล็ก ด้านตลาดหลักทรัพย์ จี้ เอ็มเอไอ ทบทวนกฎเกณฑ์ทั้งหมด หวังแก้ปัญหาความทับซ้อน ชี้จุดประสงค์การก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทขนาดเล็ก ปัจจุบันต่างกันเพียงกฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
<< ย้อนกลับ