PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
12/06/2015
IFEC announces to buy 3MW solar power plant (Source: SET)

 
  • เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. IFEC เข้าซื้อ บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ (UP) มูลค่า 270 ล้านบาท ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 3 MW โดยมีส่วนเพิ่มค่าไฟ หรือ  Adder ที่ 8 บาท/หน่วย ส่งผลให้กำลังการผลิตของ IFEC ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 23.50 MW โดยการเข้าซื้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ในปีนี้วางเป้าไว้ที่ 18 MW
  • ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 58 ที่ 339 ล้าน เติบโต 366% y-y เนื่องจากการซื้อดังกล่าวนั้นเข้ามาเร็วกว่าแผนเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น(เดิมคาดไว้ใน 3Q58)  ทั้งกำลังการผลิตส่วนเพิ่มก็คิดเป็นเพียง 5% ของแผนการขยายกำลังการผลิตที่เหลือของปีอีก 56 MW (แบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 38 MW และพลังงานลม 18 MW ) หากแผนการขยายทั้งหมดเป็นไปตามคาดจะส่งให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ IFEC ลงทุนในสิ้นปี 58 เพิ่มเป็น 76 MW
<< ย้อนกลับ