PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
12/06/2015
JMART : ขาย JMT ออก 10% ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP)

 
  • JMART แจ้งตลาดฯว่า ได้ทำการจำหนายหุ้น 37 ล้านหุ้น ที่ราคา 14.20 บาทต่อหุ้น ให้กับ นักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย
  • สัดส่วนการถือหุ้นใน JMT ลดลงจาก 65.88% เป็น 55.88%  เงินจำนวน 525.4 ล้านบาท ที่ได้จากการขายหุ้นจะนำไปคืนหนี้และใช้เป็นเงินทุนเหมุนเวียนของบริษัท
  • วันนี้ช่วงบ่ายจะมีการแถลงข่าวของ JMART และ SINGER ซึ่งทางฝ่ายจะมา Update และปรับประมาณการอีกครั้งจาก Synergy ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำไรที่จะลดลงจากการถือหุ้นใน JMT ด้วย
  • ราคาพื้นฐานเดิมที่ 11.25 บาทต่อหุ้น แนะนำ “ถือ”
<< ย้อนกลับ