PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
15/06/2015
MK :แจ้งผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้น (ที่มา SET)

MK ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ นายชวน ตั้งมติธรรม  และครอบครัวว่า ว่ามีความประสงค์จะขายหุ้น เป็นจำนวน 177,550,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 20.64 ของทุนชำระแล้วของบริษัทในราคา 6.75 บาท/หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และจะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงรายละเอียดภายหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว

นี่น่าจะเป็นสาเหตุให้ราคาหุ้นปรับ  ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลังสวนทางกับ ปัจจัยพื้นฐาน ทางฝ่ายยังไม่เชื่อว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จะดำเนินการให้กำไรกลับมาเต ทางฝ่ายคงประเมินกำไรปีนี้ลดลง 24%และอาจไม่เติบโตในปีหน้า ราคาหุ้นซื้อขายกลับมี  Premium มาก ซื้อขาย P/E-2558 ที่ 13.42 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 9-10 เท่า คงคำแนะนำ "ขาย" ราคาพื้นฐาน 3.30 บาท
<< ย้อนกลับ