วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:23 น.
    หวั่นโรงงานปิดกระทบส่งออก (ที่มา: เดลินิวส์)
          รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกรุงไทย คอมพาส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออก ยังต้องจับตาการผลิตและส่งออกในระยะต่อไป หลังไทยต้องประสบปัญหาการระบาดคลัสเตอร์โรงงานในหลายพื้นที่และแพร่กระจายไปหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งกระทบต่อการผลิตและการส่งมอบสินค้า และต่อเนื่องไปยังส่วนอื่นๆ โดยยังต้องติดตามการส่งออกไปยังฝั่งอาเซียนหลังโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ระบาดอย่างรุนแรงและยากต่อการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องถึงการส่งออกสินค้าของไทยที่มีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศสูงถึง 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกไปตลาดโลกปี 62

27/7/2021 08:23