วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:33 น.
    PHOL ขายแรพิดเทสต์สินค้าต้านโควิดพุ่ง (ที่มา: ทันหุ้น)
          PHOL พร้อมขายชุดตรวจ Rapid Test หลังพันธมิตรได้ใบอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว ชี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง หนุนยอดขายชุดป้องกัน หน้ากากอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์ไหลเข้าเพียบ แย้มมีความพร้อมเข้าประมูลชุดป้องกันโควิด-19 กับองค์การเภสัชกรรม หากเปิดทางให้เข้าร่วม

29/7/2021 08:33