วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:48 น.
    ชี้ช่องโอกาสทองชิ้นส่วนไทย (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ นายอัทซึชิ ทาเคทาชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ว่าเจโทรได้รายงานผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยผลการสำรวจครึ่งปีแรกของปี 64 มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ นักลงทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ระบุว่ายังเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยมากกว่า 60% และมีความเป็นไปได้ อาจลดการนำเข้าใช้ชิ้นส่วน หันมาใช้สินค้าจากผู้ผลิตไทยมากขึ้น เพราะมีความเสี่ยงเรื่องขนส่ง จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตในนิคมฯ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

2/8/2021 09:48