วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:56 น.
    SAK ผลงานครึ่งแรก สินเชื่อแตะ 1.2 พันล. มั่นใจสิ้นปีเข้าเป้า (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          SAK โชว์ผลงานครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อใหม่ 1,220 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของเป้าปีนี้ที่ 2,000 ล้านบาท หลังขยายสาขาใหม่ 200 แห่งเร็วกว่าแผน รับความต้องการประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น พร้อมคุมหนี้ NPLs ให้อยู่ที่ระดับ 2-2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม มั่นใจสิ้นปีพอร์ตสินเชื่อแตะ 8,400 ล้านบาท

2/8/2021 09:56