วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:55 น.
    โพล ส.อ.ท.ชี้ทยอยลดจ้างงาน! ฉุดกำลังผลิตอุตสาหกรรมระส่ำ (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจ "ปัญหาแรงงานในภาวะโควิด-19" ผ่านการสำรวจผู้บริหาร 166 คน ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมว่าส่วนใหญ่มองว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทั้งการแพร่ระบาดในโรงงาน, การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง โดยโรงงานบางส่วนต้องลดกำลังการผลิตลง 30% คิดเป็น 45.2% ของผู้ตอบแบบสอบถาม โรงงานที่ไม่ได้รับผลกระทบ 26.5% โรงงานที่กำลังการผลิตลดลง 30-50% คิดเป็น 20.5% โรงงานที่กำลังการผลิตลดลงมากกว่า 50% คิดเป็น 7.8%

3/8/2021 08:55