วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:09 น.
    THCOM จ่อมีเอี่ยว NT แบ่งรายได้ดาวเทียม (ที่มา: ทันหุ้น)
          THCOM จ่อได้บริหารดาวเทียมไทยคม 4,6 ต่อ หลังสิทธิการใช้อยู่ในมือ NT ขณะที่ บิ๊ก NT รับจะพิจารณาให้เอกชนร่วมบริหาร แบ่งรายได้กัน รอสรุปเดือนนี้ ขณะที่รัฐมนตรี DES แจงต้องแบ่งค่าตอบแทนให้รัฐด้วย โบรกแนะจับตาต้นทุนจะลดหรือเพิ่ม แต่เชื่อไม่สูง ส่งผลดีกับ THCOM ถ้าได้ร่วมบริหาร

3/8/2021 09:09