วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:43 น.
    BIZ กดปุ่มเปิดแผนกกัญชาต่อยอดรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (ที่มา: ทันหุ้น)
          BIZ กดปุ่มเปิดแผนกกัญชาทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มุ่งหวังต่อยอดการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสี และเคมีบำบัด ควบคู่กับการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วย และเพิ่มการเติบโตให้กับโรงพยาบาล

4/8/2021 08:43