วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:13 น.
    ยอดเช่า-ขายนิคมฯ หด (ที่มา: ข่าวสด)
          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 9 เดือนของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563-มิ.ย.2564) มียอดขาย/เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 927.09 ไร่ ลดลง 49.59% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

9/8/2021 09:13