วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:40 น.
    โชว์พลังงานลงทุนกว่าแสนล้าน (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและรัฐวิสาหกิจกระทรวงพลังงาน ให้เกิดการลงทุนตามแผนการลงทุนปี 64 กว่า 200,000 ล้านบาทว่าครึ่งปีแรกของปี 64 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.) มีเงินลงทุนไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาทผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงานคือ บมจ.ปตท. และบริษัทในเครือ โครงการลงทุนที่สำคัญ เช่น โครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จังหวัดระยอง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี)

11/8/2021 08:40