วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:45 น.
    AIS รับศึกษาแผนอันตราย ตั้งกองทุนตามรอยทรู-แจส INTUCH ยัน ADVANC ยังไม่ได้พิจารณาซื้อหุ้น DTAC (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          ADVANC รับศึกษาแผนอันตราย “ขายสินทรัพย์ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน” ตามรอย TRUE-JAS ฟากแหล่งข่าวกองทุนชี้ข้อเสียสินทรัพย์ ADVANC ลดลงต้องจ่ายค่าเช่าใช้โครงข่าย ทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น และต้องร่วมรับรู้ค่าเสื่อมราคาและภาระหนี้ฯ ฉุดความสามารถทำกำไร-จ่ายปันผลลดลง ฟาก INTUCH ยัน ADVANC ยังไม่ได้พิจารณาซื้อหุ้น DTAC

11/8/2021 08:45