วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:04 น.
    เหล็ก-อะลูมิเนียมหนาว อียูปรับเกณฑ์คาร์บอน (ที่มา: เดลินิวส์)
          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมยุโรป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อรับมือกรณีสหภาพยุโรป (อียู) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อน โดยหากอียูเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับในต้นปี 66

13/8/2021 09:04