วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:49 น.
    เอสเอ็มอีจ่ายหนี้ไม่ทัน 34.4% (ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ)
          นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประจำเดือน ก.ค.64 จากการสำรวจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 6 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ กลาง และตะวันออกว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ 30.1 ลดลงจากเดือน มิ.ย.64 ที่ระดับ 32.6 เป็นการปรับลดลดทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดต่ำลงมากที่สุด อยู่ที่ 26.6 เนื่องจากปัญหาวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลในอนาคต 88.3% ไม่กังวล 11.7% โดยกังวลเรื่องรายได้ลดลง จากกำลังซื้อมากที่สุด รองลงมาไม่สามารถเปิดกิจการต่อไปได้, การแพร่ระบาดที่ยังไม่คลี่คลาย และขาดสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนกิจการ

19/8/2021 08:49