วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:05 น.
    หนุนคลาย ล็อกดาวน์ หากผู้ป่วยในรพ.ต่ำกว่าแสนราย (ที่มา: แนวหน้า)
          รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยว่า สนับสนุนรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ในทุกพื้นที่ ในบางกิจกรรม หากผู้ป่วยที่ต้องรักษา ในระบบสาธารณสุขลดลงมาเหลือต่ำกว่า 100,000 ราย จากปัจจุบันอยู่ที่ 200,339 ราย ซึ่งการคลายล็อกดาวน์และเปิดให้บางกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ กิจการธุรกิจต่างๆ มีรายได้ รัฐจะได้เก็บภาษีมาบริหารประเทศและแก้วิกฤตการณ์ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

23/8/2021 09:05