วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:48 น.
    คนเตะฝุ่นอาจตกงานนานขึ้น (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ว่าการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของโควิด-19 โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.89% ลดลงเล็กน้อยจาก 1.96% ในไตรมาสก่อน คิดเป็นผู้ว่างงาน 730,000 คน และมีแนวโน้มว่างงานนานขึ้น ซึ่งผู้ว่างงานนานกว่า 12 เดือน มี 147,000 คน เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าจากช่วงเดียวกันของไตรมาสที่แล้ว ขณะที่ผลกระทบจากการระบาดที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมาตรการควบคุมการระบาด ได้ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ และลูกจ้างภาคเอกชนที่สามารถทำงานที่บ้านได้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด มีเพียง 5.5% หรือ 560,000 ล้านคน จาก 10.2 ล้านคน และมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 7.3 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบ

26/8/2021 08:48