วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:56 น.
    เอกชนชงเร่งคลายล็อก เปิดธุรกิจบางส่วน-บริการคนฉีดวัคซีน (ที่มา: ข่าวสด)
          หอการค้าไทยเสนอรัฐคลายล็อกภาคธุรกิจบางส่วน ใช้แนวทาง "เปิดเมืองปลอดภัย" เน้นพนักงานและผู้ใช้บริการฉีดวัคซีนครบโดส ทดสอบ Rapid Test และเชื่อมข้อมูลกับสาธารณสุข โดยกิจการความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง เปิดได้เลย ส่วนเสี่ยงสูงยังเห็นด้วยที่ปิดไว้ก่อน

27/8/2021 08:56