วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:42 น.
    แบงก์มั่นใจเอ็นพีแอลเอาอยู่ (ที่มา: เดลินิวส์)
          ผ่อนเงื่อนไขทางออกลูกหนี้ สารพัดมาตรการธปท.ช่วยได้ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของลูกหนี้ในระบบธนาคารพาณิชย์หลังจากนี้มั่นใจจะดีขึ้น โดยจะไม่ขยับเพิ่มขึ้นสูงมากนัก ซึ่งธนาคารสามารถประคองและบริหารจัดการได้ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ประกาศออกมามีความยืดหยุ่นและเอื้อให้ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ได้หลายรูปแบบมากขึ้น รวมทั้งได้ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ให้ธนาคารช่วยเหลือลูกหนี้ได้เต็มที่เมื่อมาตรการพักหนี้สิ้นสุดลง เชื่อว่าเอ็นพีแอลจะจัดการได้แต่ต้องใช้เวลา 2 ปี กว่าจะลดลง

2/9/2021 08:42