วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:51 น.
    ผนึกปรับทัพ 5 อุตฯ รับศก.บีซีจี (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประกาศความร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนว่า เตรียมนำร่องใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ปิโตรเคมี, วัสดุก่อสร้าง, อาหาร, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ขับเคลื่อนสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่บีซีจี หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นวาระแห่งชาติเกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งจะมีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจีดีพีเป็น 4.4 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 24% ของจีดีพี ในปี 69-70 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

3/9/2021 08:51